Council for British Archaeology Wales

Cyngor Archaeoleg Brydeinig

CYMRU

Council for British Archaeology

WALES

** Online Information for Archaeology in Wales **

Wales Map

CBA Wales Home CBA Wales Events About CBA Wales CBA Wales' Newsletter Archaeology in Wales Who's Who Join UsInterested in Welsh Archaeology ?

Then join CBA Wales

CBA Wales was founded in 1961 and serves the whole of Wales. We strive to educate and involve individuals and organisations in the appreciation and protection of the archaeological and historical heritage of Wales. We are consulted on a wide range of issues by national and local government, organisations and individuals.

For your annual membership fee you will have
 • membership of CBA : Wales
 • links to our parent body the Council for British Archaeology, an independent charity promoting and supporting archaeology throughout Britain
 • an opportunity to participate in and influence the future of archaeology in Wales
 • a copy of Archaeology in Wales - our annual review / journal
 • bi-annual newsletter, invitations to meetings, lectures and seminars

For further information contact our Membership Secretary.

Membership Fees:-

 • Individual Membership £12
 • Joint Membership ( You and your partner ) £15
 • Institutional Membership £22.50

Oes gennych chi ddiddordeb yn Archaeoleg Cymru?

Yna ymunwch a Chyngor Archaeoleg Prydain : Cymru

Sefydlwyd Cyngor Archaeoleg Prydain: Cymru yn 1961 ac mae'n ymwneud a Chymru gyfan. Ceisiwn gael unigolion a mudiadau i werthfawrogi ac i warchod treftadaeth archaeolegol Cymru. Mae llywodraeth leol a chenedlaethol, sefydliadau ac unigolion yn ymgynghori a ni ynghylch amrywiaeth eang o bethau.


Am gyfraniad blynyddol fe gewch
 • Aelodaeth o Gyngor Archaeoleg Prydain : Cymru
 • Cyfle i ymuno a Chyngor Archaeoleg Prydain yn genedlaethol. Elusen annibynnol yw hon sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi archaeoleg ym Mhrydain.
 • Cyfle i gymryd rhan a dylanwadu ar ddyfodol archaeoleg yng Nghymru.
 • Ein harolwg/cylchgrawn blynyddol - Archaeoleg yng Nghymru.
 • Llythyr newyddion ddwywaith y flwyddyn. Gwahoddiadau i gyfarfodydd, darlithoedd a seminarau.
Am wybodaeth bellach cysylltwch â 'r Ysgrifennydd Aelodaeth.

Ffioedd Aelodaeth :-

 • Aelodaeth Unigol £12
 • Cud Aelodaeth £15
 • Aelodaeth Sefydliadau £22.50© CBA Wales 1999-2011. All Rights Reserved. CBA Wales
c/o Clwyd-Powys Archaeological Trust
41 Broad Street
Last updated 19th October 2011 Welshpool
Powys SY21 7RR
Please send any comments or problem reports to cbawales-web@britarch.ac.uk Tel: 01938 553670