On the ground

Experience the Iron Age

Runs throughout festival

Your ancient adventure awaits!

Come and visit our Iron Age village where you will meet friendly members of our tribe (10am-1pm and 2pm-5pm) who will tell you all about life in the Iron Age. You will have the opportunity to have a go with a slingshot (weather permitting), watch a demonstration of an ancient craft or skill and be painted with beautiful blue patterns. A guided tour of the village is also included in your admission fee at 11.30am and 2.30pm.

Mae antur hynafol yn aros amdanoch!

Yn y Pentref Oes Haearn bydd aelodau cyfeillgar o’n llwyth (10am – 1pm a 2pm – 5pm) yn dweud popeth wrthych chi am fywyd yn yr Oes Haearn. Cewch gyfle i gael tro gyda “ffon dafl”, gwylio arddangosiad o grefft neu sgil hynafol, cael eich paentio gyda phatrymau prydferth glas a chael eich diddani gyda hen hanesion am sut oedd bywyd dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl. Mae taith tywys hefyd wedi’i chynnwys yn y pris mynediad am 11.30am a 2.30pm.

Location

Castell Henllys, Velindre, Meline, Eglwyswrw, Pembrokeshire, SA41 3UR, United Kingdom

Additional location/direction information

Please use our postcode SA41 3UR if using a satnav, or use what3words geologist.grasp.history. Access to the site is directly off the A487. There is coach/overflow parking available by St Dogmael’s Church, for the main carpark follow the road to the left past the church.

Os ydych yn defnyddio ‘Satnav’ defnyddiwch ein côd post; SA41 3UR, neu, defnyddiwch ‘what3words’ geologist.grasp.history.

Mae’r mynediad i’r safle yn union bant o’r A487. Mae ‘na maes parcio ychwanegol ac i bysiau wrth ymyl Capel St Dogmaels, am yr prif maes parcio, dylynwch yr ffordd I’r chwith, heibo’r capel.

Duration of event

Saturday 13 July - Sunday 28 July

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf - Dydd Sul 28 Gorffennaf

10.00am - 17.00

Additional fee information

Normal Admission Charges apply, for more information please visit https://www.pembrokeshirecoast.wales/castell-henllys/

Prîs mynediad arferol, am fwy o wybodaeth, ewch https://www.arfordirpenfro.cymru/castell-henllys/