On the ground

Archaeology Skills Training Day / Diwrnod Hyfforddi Sgiliau Archaeoleg

10:00 AM

Join the Council for British Archaeology and National Trust for an exciting archaeology skills training day at Powis Castle and Garden.

In this special event, we are offering a limited number of places for members of the public to have a go at some traditional archaeological practices, some with a creative twist, with our experts. The day includes guided tours of the Powis Castle grounds including the current 17th century garden excavations, talks on the castle and its historic landscape setting, geophysics workshops and creative archaeological illustration activities.

PROGRAMME

9:45am - Arrival, tea/coffee and biscuits

10:00am - Welcome and explanation of the day

10:15am - Landscape context tour

11:30am - BREAK

11:45am - Archaeology excavation talk with Clwyd Powys Archaeological Trust

12:45pm - LUNCH (Please bring packed lunch)

1:30pm - Geophysics workshop or Drawing/illustration workshop

2:45pm - BREAK

3pm - Drawing/illustration workshop or Geophysics workshops (rotated so participants will do both)

4:15pm - Round-up of the day and Thank You!

4:30pm - END

ADDITONAL INFORMATION

The day is free to attend and open to over 18s.

The event will be based in a marquee on the Great Lawn. Access to the Great Lawn is via sloped paths with some steep gradients. The activities will involve moving from the marquee to outdoor areas around the site. Please wear clothing appropriate to the weather conditions and suitable footwear for the terrain.

Although refreshments will be provided at points throughout the day, please bring a packed lunch.

To book a place, please follow this link: https://www.archaeologyuk.org/get-involved/events-and-activities/event-calendar/archaeology-skills-day-festival-of-archaeology-launch.html.

The Council for British Archaeology acknowledges that there are challenging and painful histories associated with the Clive Collection at Powis Castle. We acknowledge that the National Trust is working to reinterpret the collection and reflect the stories associated with the it. For more information visit https://www.archaeologyuk.org/resource/cba-statement-on-the-2023-festival-of-archaeology-launch-event-at-powis-castle.html

 

Yn y digwyddiad arbennig hwn, rydym yn cynnig ychydig o leoedd i’r cyhoedd roi cynnig ar rai ymarferion archaeolegol traddodiadol gyda’n harbenigwyr, a rhai o’r ymarferion hynny’n cynnwys naws greadigol. Mae’r diwrnod yn cynnwys teithiau tywys o dir Castell Powis gan gynnwys y gwaith cloddio o’r ardd 17eg ganrif, sgyrsiau am y castell a’i gyd-destun tirluniol hanesyddol, gweithdy geoffiseg a gweithgareddau darlunio archaeolegol creadigol.

RHAGLEN

9:45am - Cyrraedd, paned a bisgedi

10:00am - Croeso ac egluro’r diwrnod

10:15am - Taith i gael cyd-destun o’r tirlun

11:30am - EGWYL

11:45am - Sgwrs am gloddio archaeolegol gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

12:45pm - CINIO (dewch â phecyn bwyd efo chi)

1:30pm - Gweithdy geoffiseg neu weithdy Darlunio

2:45pm - EGWYL

3pm - Gweithdy Darlunio neu weithdy Geoffiseg

4:15pm - Crynhoi’r diwrnod a Diolch!

4:30pm - DIWEDD

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Bydd y diwrnod am ddim i’w fynychu ac ar gael i rai sy’n 18 a hŷn.

Cynhelir y digwyddiad mewn pabell fawr ar y Lawnt Fawr. Rhaid cerdded i fyny ychydig o lethrau i gyrraedd y Lawnt Fawr, a rhai ohonynt yn eithaf serth. Yn y gweithgareddau bydd gofyn i bobl symud o’r babell fawr i rannau eraill o’r safle yn yr awyr agored. Gwisgwch ddillad sy’n addas i’r tywydd ac esgidiau cryfion.

Er y darperir paned ac ati ar rai adegau yn ystod y dydd, dewch â phecyn bwyd efo chi os gwelwch yn dda.

I archebu lle, dilynwch y ddolen hon: https://www.archaeologyuk.org/get-involved/events-and-activities/event-calendar/archaeology-skills-day-festival-of-archaeology-launch.html.

Mae’r Cyngor Archaeoleg Brydeinig yn cydnabod bod rhai hanesion heriol a phoenus ynghlwm â Chasgliad Clive yng Nghastell Powis. Rydym yn cydnabod bod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wrthi’n ailddehongli’r casgliad gan adlewyrchu’r straeon cysylltiedig. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.archaeologyuk.org/resource/cba-statement-on-the-2023-festival-of-archaeology-launch-event-at-powis-castle.html

 

Location

Powis Castle and Garden, Welshpool, SY21 8RF, United Kingdom

Schedule

Sun, 16 Jul

10:00 AM

Duration of event

6 Hours

Additional booking information

The day is free to attend and open to over 18s. There is not an entrance fee to Powis Castle for Training Day participants, but the usual fee applies to non-participants.

Ni fydd yn rhaid i fynychwyr y Diwrnod Hyfforddi dalu i ddod i mewn i Gastell Powis, ond bydd yn rhaid i’r rhai nad ydynt yn cymryd rhan, dalu.