18 Jul 2023
by YAC and GAT

Fel rhan o’n lansiad #FestivalofArchaeology yng Nghastell Powis yn #Wales, rydym wedi bod yn gweithio ar becyn adnoddau YAC (CAI) newydd sy’n dathlu archaeoleg Cymru gyda diolch i gyllid gan, Cadw.

Mae gennym bump o weithgareddau cyffrous sy’n archwilio siambrau claddu Neolithig, tai crinion o Oes yr Haearn, iaith ogam, cestyll Cymreig a thirlun y diwydiant llechi yng ngogledd orllewin Cymru.

  • Oed 8-16
  • Gweithgareddau’n cymryd rhwng 30 munud - 1.5 awr
  • Fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael

Related topics

YAC and GAT

Created by the Young Archaeologists' Club and Gwynedd Archaeological Trust. Kindly finded by Cadw

Contact details

Joanne

Council for British Archaeology